Så mycket behöver du spara till din pension

Beräkningen utgår från din nuvarande lön och hur mycket du vill ha i pension efter skatt.

Fyll i dina uppgifter

Ålder år
Lön före skatt kr/mån
Arbetat sedan årtal
Redan privat sparat belopp

Här fyller du i ditt befintliga privata pensionssparande. Om sparandet finns i IPS eller privat pensionsförsäkring ska du minska beloppet med 30 %. Läs mer om beräkningen i kalkylen under Så här har vi räknat.

kr
Typ av tjänstepension

Din tjänstepension blir lite olika beroende på din anställning (avtalsområde). Om du inte vet vilket avtalsområde du tillhör väljer du ”Vet ej”, då räknar vi med ett medelvärde. Har du jobbat inom flera avtalsområden - välj det nu aktuella området.

Önskad pension

Här kan du testa dig fram och se hur pensionsålder och önskad pensionsnivå påverkar ditt behov av eget sparande.

Procent av slutlön %
Avkastning

Pensionsmyndighetens prognosstandard för utveckling på dina sparade pengar är 2,1% fram till pensionen. Du kan också se vad som händer med utvecklingen av dina pengar om du väljer en sparform utan avkastning (0%) eller där du tar en större risk och därmed ger dina pengar möjlighet att växa mer (5%).

Pensionsålder
(ålder)

I programmet är den tidigaste pensionsålder du kan välja 65 år. Detta med anledning att olika regler om tidigaste pensionsålder gäller för allmän pension och de olika tjänstepensionsavtalen. Om du behöver hjälp med beräkning av tidigare pensionsålder kan du ringa oss på 0771-22 11 22.

Utbetalningstid
(antal år)

Tänk på att varje år du jobbar extra efter 65 gör skillnad för din pension.

Så här mycket
behöver du spara

Diagrammet visar din inkomst efter skatt samt dina prognostiserade totala pensionsutbetalningar.

Kiwi standing on oval
Fyll i dina uppgifter

Så här mycket
behöver du spara

Beräkningen bygger på Pensionsmyndighetens prognosstandard.

Månadssparande kr/mån
Totalt privat pensionssparande

Här visas det uppskattade värdet av ditt privata pensionssparande när du går i pension. Beloppet är summan av det du redan sparat privat plus det sparande som föreslås i kalkylen.

kr

Pensionsprognos

Diagrammet visar din inkomst efter skatt samt prognos för dina totala pensionsutbetalningar. Är du ung ska du framförallt titta på staplarnas storlek i förhållande till lönen för att få en uppfattning om hur du kan påverka genom eget sparande. Prognossiffrorna i kronor blir mer rättvisande ju närmare pension du kommer

Om du sparar enligt uträkning ovan beräknar vi att du kommer att få följande i pension.

Så här har vi räknat

Så här har vi räknat.

Programmet räknar enligt den prognosstandard som gemensamt tagits fram av Pensionsmyndigheten, Svensk Försäkring, Min Pension och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Prognosen bygger på en beräkning i enligt med dagens penningvärde så att resultatet kan jämföras med dagens lön.

Den ekonomiska nolltillväxten bygger på ett beräkningstekniskt antagande som tillsammans med en beräkning grundad på dagens pris- och löneläge ger ett resultat som blir direkt jämförbart med den nuvarande lönen. Beloppen kommer att ändras ju närmare pension du kommer men förhållandet mellan statlig pension, tjänstepension och det du sparat själv kommer att vara detsamma.

Avkastningen på den valda tjänstepensionen följer prognosstandarden.

Nytt sparandet antas i beräkningen ske i ett Investeringssparkonto (ISK). Vald avkastning gäller både under spar- och uttagstid. Avkastningsskatt dras varje år från sparandet varför resultatet som visas är efter skatt.

Ev. befintligt privat sparande, i IPS eller pensionsförsäkring, inkomstbeskattas vid utbetalning, varför beloppet som ingår i beräkningen förväntas ha reducerats med 30 %.

Vi använder oss av en schabloniserad kommunalskatt (snittet av Sveriges kommuner 34,10 kr) inklusive medlemskap i Svenska kyrkan.

Observera att uträkningen är en uppskattning och ingen garanti för din framtida pension.

Slutlön
Lön
Privat sparande
Tjänstepension
Allmän pension